skip to Main Content

Brussel voor SCHONE LUCHT - Crowdsourcing om de luchtkwaliteit te verbeteren

Schone lucht is essentieel voor onze gezondheid en ons dagelijkse welzijn! Maar de realiteit voor te veel Brusselaars is een dagelijkse blootstelling aan een ongezonde luchtkwaliteit.

Het probleem van de luchtverontreiniging reikt van lokaal tot transnationaal niveau. Daarom moeten oplossingen om een gezonde luchtkwaliteit te bereiken even ver reiken. Onze Brusselse stemmen moeten net zo serieus worden genomen als de standpunten van mensen uit heel Europa.

Als inwoner van Brussel kunt u deelnemen aan ons crowdsourcing-platform. Geef uw zorgen door en vertel ons hoe uw lokale, nationale en Europese beleidsmakers de luchtkwaliteit moeten verbeteren! U krijgt de kans om concrete oplossingen voor te stellen die in Brussel kunnen worden uitgevoerd, maar ook langetermijnstrategieën die op EU-niveau moeten worden opgepakt. Luchtverontreiniging moet worden aangepakt als een wereldwijde uitdaging!

  1. Fase ‘Probleemstelling’ (januari-maart) – Burgers zullen de problemen met betrekking tot de luchtkwaliteit aankaarten waar zij in hun dagelijks leven mee geconfronteerd worden.
  2. Fase ‘Probleemoplossing’ (april – juni) – Burgers zullen oplossingen voorstellen voor de aangekaarte problemen uit fase 1.
  3. Fase ‘Selectie van ideeën’ (juli – september) – Burgers zullen de voorgestelde oplossingen (fase 2) evalueren om  de aandacht van de Europese beleidsmakers op de meest populaire ideeën en prioriteiten te richten.
  4. Fase “Beleidsformulering” (oktober – december) – Op basis van de vorige fasen zullen burgers samen met deskundigen en onder begeleiding van het Europees Milieubureau (EEB) beleidsvoorstellen  over “luchtkwaliteit” formuleren.

In 2023, zodra de crowdsourcing voorbij is, zullen we ervoor zorgen dat uw beste ideeën bij de beleidsmakers van de EU terechtkomen. Met uw steun zullen we invloed hebben op het toekomstige beleid wat betreft milieukwesties, zoals de herziening van de EU-richtlijnen betreffende de luchtkwaliteit; de industriële emissies richtlijn; het EU-actieplan Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul of de richtlijn betreffende de vermindering van de nationale emissies die in 2025 zal worden herzien.

Onze campagne wordt ondersteund door een diverse groep van lokale burgers en ngo’s. We willen alle burgerambassadeurs bedanken voor hun betrokkenheid in “Brussel voor SCHONE LUCHT “.

no image
no image

Geoffrey Usé

President, GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens

no image
no image

Rozina Spinnoy

BIDS Belgium

no image

Martin Keim

no image

Karin De Schepper

 

Foto: © Saskia Vanderstichele

no image

Pauline Dessard

no image
no image

Nikolas Kockelmann

Young European Federalists Brussels

no image

Sven Dammann

Clean Air Activist

Mis de kans niet om de stem van Brussel te laten horen in deze eerste transnationale crowdsourcing over luchtkwaliteit. Samen met burgers uit 9 andere Europese steden kunt u de beste ideeën voor wetgeving crowdsourcen om vervuiling aan te pakken, onze lucht schoon te maken en een gezonde luchtkwaliteit voor iedereen te garanderen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de campagne, kunt u contact opnemen met Elisa Lironi, onze Senior Manager European Democracy.

 

 

 

Doe mee aan fase 3 van “Brussel voor Schone Lucht” en maak kans op een van onze drie prijzen. Lees meer over de wedstrijdregels.

 

Logo final

Peter van de campagne

photo maron 2b2

Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

Europe for citizens
Back To Top

Pin It on Pinterest

Share This